Verkavelen

Een stuk grond verkavelen voor een toekomstig project? Daarvoor doe je beroep op een beëdigd landmeter. Buro Plancke gaat nauwgezet te werk, inclusief administratie en eventuele wegenis.

Het slagen van een bouwproject begint bij een correcte verkaveling. We meten de bestaande toestand volledig op en bepalen de buitengrens van het perceel. Daarna bekijken we, in samenspraak met de ontwerper, hoeveel loten een optimaal resultaat geven.  

Onderhandelen en documenteren

Bij het verkavelen van je perceel nemen we elke stap voor onze rekening. We maken het verkavelingsdossier op en onderhandelen, indien nodig, met de bevoegde instanties. Buro Plancke staat onder meer in voor

 

  • de opdeling van het perceel
  • de opmaak van de plannen
  • het indienen van het dossier bij het omgevingsloket
  • de planning en overleg van de nutsvoorzieningen
  • verkoopsplannen
 

Moet er een wegenis aangelegd worden binnen de verkaveling? Ook dat doen we in eigen beheer. Zodat het plaatje helemaal klopt.