Rioleringskeuring

Als je je nieuwbouw of renovatiewoning aansluit op de riolering is een rioleringskeuring verplicht. Enkel een erkende keurder voor riolering (VLARIO), zoals buro Plancke, mag en kan deze keuring uitvoeren. Niet enkel in Roeselare, maar overal in Vlaanderen. 

Wanneer is een rioleringskeuring verplicht?

 

Het meest eenvoudige is een keuring net na de installatie van de riolering, terwijl de sleuven nog open zijn. Zo zien we als rioleringsdeskundigen meteen of alles correct is en zijn indien nodig nog aanpassingen mogelijk. De keuring van je riolering is verplicht:

  • Bij nieuwbouw
  • Bij een (nieuwe) aansluiting op de openbare riolering
  • Bij de komst van een gescheiden riolering in je straat
  • Bij ingrijpende veranderingen zoals zwembad of grondwaterput
 

Hoe werkt de keuring van een riolering?

Je erkende keurder bekijkt zowel het regenwater als het afvalwater. De twee moeten gescheiden zijn. Daarvoor worden het regenwaterafvoersysteem, regenwaterput, buffering en regenwaterinstallatie van nabij bekeken. Voor het afvalwater wordt de afvoeraansluiting en de septische put gecontroleerd en bij voorkeur goedgekeurd.