Aanleg wegenis

Als professional wil je een partner die een totaalservice biedt. Dat we tijdens het verkavelen ook de eventuele aanleg van wegenissen in orde brengen, is voor Buro Plancke dan ook een evidentie. We coördineren en volgen op, van a tot z. 

Je het een stuk grond gekocht dat je wil verkavelen? Tussen de verschillende loten moet een wegenis aangelegd worden? Met Buro Plancke het je één aanspreekpunt voor je volledige verkaveling. Want het onderzoek naar de wegenis nemen we er met plezier bij. 

Van onderzoek tot aanleg

In overleg bekijken we de mogelijkheden voor de wegenis, inclusief de riolering volgens de geldende regelgeving. Uiteraard gaan we daarvoor in gesprek met de eigenaar, maar ook met de bevoegde instanties. Zodat jij geen tijd hoeft te besteden aan het onderhandelen met stakeholders. 
 

We staan in ook in voor 

  • het verzamelen van offertes
  • de aanbesteding
  • de coördinatie en opvolging