Onderhandelingen

Overleg met verschillende betrokken partijen is een tijdrovende activiteit. Buro Plancke gaat in opdracht in gesprek met alle stakeholders. Met een duidelijke plaatsbeschrijving vooraf en een correcte becijfering van eventuele gevolgschade nadien.

Als aannemer is het vaak onbegonnen werk om elke gebruiker van een werfomgeving in elke fase up-to-date te houden. Daarom biedt Buro Plancke zich aan als communicatiekanaal tussen aannemers en omwonenden. Zowel voor, tijdens als na de werken. 

Tijdens het volledige bouwproces  

Alles begint bij het vastleggen van de werfzone. Als beëdigd landmeter is Buro Plancke ervaringsdeskundige bij uitstek. We nemen contact op met de eigenaar en informeren naar de aard en omvang van de werken. Zijn er later klachten of opmerkingen? Dan is Buro Plancke het rechtstreekse aanspreekpunt. Voor eender welke betrokken partij.

 

Ter illustratie: stel dat een energieleverancier een nieuwe mast moet zetten. Alle (onder)aannemers moeten toegang hebben tot de werf. Soms zijn er onteigeningen nodig, soms moet een aanpalend perceel tijdelijk toegankelijk zijn. Buro Plancke maakt vooraf duidelijke afspraken met de omwonenden. In geval van schade volgt een snelle vergoeding, onderbouwd door een heldere becijfering. Zonder jouw tijd op te eisen.